Privacyverklaring Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten

Gezien het feit dat binnen Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten vaak wordt gewerkt met (soms zeer) persoonlijke gegevens, kunnen wij niet zonder privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens zoals namen en adresgegevens, worden gebruikt voor het correct leveren van beŽdigde vertalingen. Deze vertalingen moeten meestal per post worden geleverd, omdat deze moeten zijn voorzien van een originele handtekening en het originele stempel van de beŽdigd vertaler. In principe worden deze gegevens na drie maanden gewist. Tevens kan om deze gegevens worden verzocht voor een correcte tenaamstelling van facturen en opdrachtformulieren. De opdrachtformulieren worden gedurende 3 jaar in een afgesloten archief bewaard en daarna vernietigd. In geen enkel geval worden deze gegevens doorgegeven aan derden.

Gegevens die voortvloeien uit vertalingen zijn vaak zeer persoonlijk en worden uiteraard tijdens het vertalen uiterst vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden na het leveren van de vertalingen geanonimiseerd, omdat vertalingen kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Papieren bronteksten worden sowieso binnen een maand na levering vernietigd in een papierversnipperaar. Indien vertalingen vragen om uitbesteding aan onderaannemers, dan zijn deze uiteraard ook gehouden aan de vertrouwelijkheid die u van ons mag verwachten en moeten zij de gegevens die zij onder ogen krijgen binnen een maand na levering verwijderd hebben.

Gedurende de tijd dat uw opdracht onder bewerking is, kunt u uiteraard te allen tijde inzage krijgen in uw eigen gegevens die hier tijdelijk zijn opgeslagen. Tevens heeft u de mogelijkheid ons te verzoeken uw gegevens te (doen) wijzigen of volledig te (laten) verwijderen. Wij zijn dan verplicht dit te doen, ongeacht of uw opdracht reeds geleverd is.

Wij verzoeken u vriendelijk om, indien u met ons zaken wilt doen, schriftelijk (per e-mail) te bevestigen dat wij uw adresgegevens (en de gegevens die voortvloeien uit vertalingen) mogen gebruiken tijdens het vertalen van uw opdracht en dat u akkoord gaat met onze privacyvoorwaarden.

Zie ook de Algemene Voorwaarden van Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten (in Adobe PDF-formaat) .

 


© 2001-2023 Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten - BeŽdigde vertalingen Portugees-Braziliaans-Frans-Nederlands

Homepage Hanneke Kreijtz Vertaaldiensten

Disclaimer

Print deze pagina